Кабелна телевизия

Инструкции за пресканиране на
телевизори и приемници
 

Инструкции за пресканиране на телевизори и HD приемници

Цифровата кабелна телевизия може да се приема по два начина:

– чрез външен цифров HD приемник STB (set-top-box) за телевизори, които нямат вграден цифров тунер
– директно, за телевизори с вграден цифров тунер за кабелна телевизия – стандарт DVB-C.

1. Върнете телевизора до фабрични настройки.
2. При избора на страна задайте България ако я няма в списъка изберете Финландия.
3. При следващата стъпка изберете Кабел, а не Антена.
4. Методи на търсенето:
– Мрежово търсене /НИТ/ данни за мрежата: честота – 194Mhz или 194000kHz; Скорост на символи/SR/ – 6900; Модулация – QAM–AUTO
– Бързо Търсене – полето за честота задайте 194MHz или 194000kHz – начална , а за крайна честота задайте 770Mhz или 770000kHz; Скорост на символи /SR/е 6900; Модулиране задайте QAM – AUTO, след това стартирайте търсенето.

1. Изберете бутон “MENU” на дистанционното управление на цифровият приемник, за да достъпите главното меню
2. Със стрелката надясно преместете на “Система” (System) и потвърдете с “ОК”
3. Със стрелките надолу, нагоре, наляво и надясно преместете на “Фабрични настройки и ресет” и потвърдете с “ОК” ще изиска PIN код, въвеждате “0000” и потвърдете с “OK”
4. Ще видите съобщение “Сигурни ли сте, че искате да зададете фабрични настройки?” със стрелките наляво и надясно изберете “OK” и потвърдете с бутона “ОК “
5. Ще започне първоначалната настройка и инсталация на приемника. Ще видите на първа страница режим на търсене. Със стрелките изберете “DVB-C” и потвърдете с бутона “ОК “ върху “Търсене на канали“
6. След като приключи сканирането на каналите, приемникът е готов за ползване

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция “Настройки”(Settiпgs), със стрелка надясно , изберете опцията “Системни настройки” и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите” и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на “Цифрова настройка” и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията “Цифрови настройки” и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията “Автоматична цифрова настройка” и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията “Пълно сканиране”. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора:
Начин на сканиране – Пълно сканиране
Честота MHz-Автоматично
ID на мрежата -Автоматично
Фабрично не съответстват на параметрите на сигнала на Set Service Network, затова е
необходимо да е въведена правилната честота 306 MHz.
8. Изчакайте докато настройката приключи.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за „наляво“ и „надясно“ изберете опция “Настройки”(Settiпgs), и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите” и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на “Цифрова настройка” и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията “Цифрови настройки” и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията “Автоматична цифрова настройка” и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията ,.Пълно сканиране”. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора.
8. Изчакайте докато настройката приключи.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон “Настройки” от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: В новото подменю, изберете “Програмен режим: Кабел/Cable”
3: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Автоматична настройка/Auto Settings“;
4. Тъй като телевизорът вече е бил настроен, не променяйте въведените параметри за честота

1: Изберете бутон “Настройки” от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Всички настройки“;
3. В новото подменю изберете „Канали“ и подменю „Настройка на канал“;
4. В новото подменю изберете “Автоматична настройка/Auto Settings“;
5. Изберете опция „Кабел“ и потвърдете с ОК
6. В следващото подменю изберете типа на търсене “Търсене на мрежа”
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция “Настройки”(Settiпgs)
3: В новото подменю, със стрелката надолу изберете “DVB_C меню настройки”
4. В новото подменю изберете “Автоматични настройки”
5. Изберете “Режим сканиране – пълно”
6. Потвърдете чрез “Старт сканиране”
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон “Меню” от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция “Всички настройки” и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю със стрелката надясно преместете на “Инсталиране на антена” и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
4. В новото подменю със стрелката надолу отидете на “Търсене на канали” и потвърдете
5. В следващото подменю отново със стрелката надолу преместете на “Преинсталиране на канали”
6. Изберете страна за настройка “Финландия”
7. В следващото подменю, изберете опцията “Кабел (DVB-C)”
8. Изберете опцията “Само цифрови канали”
9. Потвърдете и изчакайте докато телевизорът се настрои.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон “Меню”от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с опциите на телевизора. Чрез стрелките изберете опция “Настройки” и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опцията” Канали” и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Инсталиране на антена/кабел”
5: Изберете опцията „Търсене на канали”
6: Появява се опцията “Инсталиране”. Потвърдете със “Старт”
7: Изберете държава “Финландия”
8: От опцията “Антена или кабел”, изберете “Кабел (DVB-C)”
9: В опцията “Кабелен оnератор”, изберете ,Друг”
10: Изберете опцията “Само цифрови канали”
11: Потвърдете “Старт” на търсенето

1: Изберете бутон “Меню” от дистанционнотоуправлениена телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция “Гледане на ТВ” и със стрелка надолу изберете опцията “Канали”.
3: В новото подменю потвърдете търсенето на канали
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Разширено преинсталиране”
5: Изберете страна “Финландия”
6: В следващото подменю изберете опцията “Кабел (DVB-C)”
7: Изберете опцията “Само цифрови канали”
8: Ако е нужно да въведете честота, въведете 306 Mhz /306 000 Khz/
9: Не въвеждайте нищо на опцията “Мрежов ID и натиснете бутона “Готово”
10: Стартирайте сканирането

1: Изберете бутон “Меню” от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция “настройки” и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опция “Излъчване” и потвърдете с бутона OK , намиращ се между стрелките.
4. Преминете към опцията “Автонастройка честота”
5. От следващото подменю изберете опцията ..Антена” и от там “Кабелен”
6. В следващото меню, изберете следните опции:
Антена -> кабелен
Тип канал -> цифров
Избор на оператор -> други
Режим на търсене -> мрежа
7. Потвърдете през бутона “Сканирай” и изчакайте, докато телевизора се настрои
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон “Меню”от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията “Автоматична настройка”
3: В новото подменю задайте настройките:
Държава – България
Тип настройка – DТV
Цифров тип – DVB-C
ID – автоматично
Честота – автоматично
Размер на сигнала – автоматично;
4. Потвърдете с бутона “Старт”

1: Изберете бутон “Меню” от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „канал” и потвърдете с бутона “ENTER”, намиращ се между стрелките.;
3. В новото подменю изберете “Тип антена – кабелна”
4. Изберете “Автоматично сканиране”
5. Изберете опциите “LCN” – активно, “Режим сканиране” – мрежа, “ID”- авто, “честота” -306Mhz,”Скорост”- 6900,”Модулация”- 64. След това nотвърдете “Заnочни сканирането“
6. Изберете държава “България” и изчакайте докато телевизорът се настрои
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои