Общи условия

Общи условия

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет

Политика за защита на личните данни

Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване

Достъп до Интернет: CSMA/CD wired Ethernet за свързване на физическо и
логическо ниво по класификацията на IEEE:
  • 802.3i 10BaseT 10 Mbit/s (1.25 MB/s) по усукана медна двойка;
  • 802.3u 100BaseTX/100BaseFX 100 Mbit/s (12.5 MB/s) по усукана медна двойка и оптично влакно;
  • 802.3z 1000Base-LX 1 Gbit/s (125 MB/s) по оптично влакно;
  • IEEE 802.3ah-2004-1Gbit/s EPON по споделено оптично влакно;

Общи условия валидни за клиенти подписали договор преди 25.10.2019

Scroll to Top